Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Fyzikální chemie energetických a elektrochemických procesů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.

Anotace

Předmět je rozšířením vybraných kapitol Fyzikální chemie pro bakaláře a Fyzikální chemie pro magistry a je určen pro studenty magisterského studia Ústavu energetiky.
Zahrnuje detailní pohled na popis stavového chování plynů, tekutin a jejich směsí. Navazuje na obecnou termodynamiku u dějů a procesů, kde dochází k výměně energie. Zabývá se tepelnými efekty, které doprovázejí zpracování plynů a tekutin a manipulaci s nimi, termochemii a fázové přeměny. Jádrem této části předmětu je klasická termodynamika a její aplikace na reálné systémy. Elektrochemická část předmětu se zabývá termodynamikou vodných roztoků, s důrazem na iontové rovnováhy, vodivost a elektrochemické články. Přináší také základy kinetiky elektrochemických dějů, důležité v problematice korozní chemie.

Sylabus

1. Úvod, základní pojmy a veličiny
2. Stavové chování
3. Stavové chování - složitější stavové rovnice, kapaliny
4. Klasická termodynamika
5. Termochemie
6. Termodynamika reálných tekutin
7. Termodynamika reálných tekutin
8. Termodynamika fázových rovnováh
9. Rovnováhy v roztocích elektrolytů
10. Termodynamika roztoků elektrolytů
11. Elektrochemické články, přepětí, elektrodové potenciály
12. Kinetika elektrodových dějů, impedanční spektroskopie
13. Odporová polarizace
14. Membránové potenciály, ionexy

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940
D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373
D: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi