Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Semestrální práce oboru fyzikální chemie II

Kredity 4
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Karel Řehák, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je (formou konkrétních úkolů) seznamovat studenta s metodiku experimentální a/nebo teoretické práce na pracovišti, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.

Sylabus

1. Zadání konkrétního úkolu vedoucím diplomové práce nebo pověřeným pracovníkem ústavu.
2. Práce na úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce nebo pověřeného pracovníka ústavu.
3. Zpracování výsledků práce do prezentovatelné či publikovatelné formy.
4. Závěrečná prezentace výsledků a její kritické zhodnocení vedoucím práce a jeho spolupracovníky.

Literatura

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi