Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie II

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Dr. Ing. Pavel Vrbka
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí studentů magisterského stupně prostřednictvím praktické aplikace pokročilých experimentálních metod fyzikální chemie.

Sylabus

1. Stanovení totální a preferenční sorpce polymerních membrán v binárních kapalných směsích
2. Měření vzájemné rozpustnosti kapalin objemovou metodou
3. Tepelné kapacity kapalin.
4. Stanovení termodynamických dat pomocí titrační kalorimetrie
5. Kalorimetrie - kalorimetr SETARAM μDSC3a
6. Viskozimetrie - aplikace

Literatura

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html
D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi