Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Matematické metody pro fyzikální chemii

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět opakuje a rozšiřuje základní matematické znalosti studentů nutné pro teoretické i experimentální uplatnění. Vybrané matematické partie jsou ilustrovány na konkrétních příkladech

Sylabus

1. Opakování analýzy reálných funkcí jedné proměnné
2. Opakování analýzy reálných funkcí více proměnných
3. Transformace souřadnic. Křivkový a plošný integrál
4. Obyčejné diferenciální rovnice
5. Fourierova transformace
6. Parciální diferenciální rovnice, metoda Greenovy funkce
7. Základy variačního počtu
8. Přehled lineární algebry
9. Základy numerické matematiky: interpolace a extrapolace, numerická derivace a kvadratura
10. Numerická řešení diferenciálních rovnic
11. Fitování funkcí
12. Základy matematické statistiky I
13. Základy matematické statistiky II
14. Návrh experimentu z hlediska statistiky a chyb

Literatura

Z:Boas, M. L.: Mathematical Methods in the Physical Sciences
Z:Goodson D.Z., Mathematical methods for physical and analytical chemistry,Wiley,New York,2011,978-0-470-47354-2
D:Rektorys K,Přehled užité matematiky I,Praha,Prometheus,2009,978-80-7196-180-2
D:Ralston A.,Základy numerické matematiky,Praha,Academia,1978

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi