Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Praktikum z kvantové chemie

Kredity 1
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Přehled dostupných programů kvantové chemie
2. Geometrie molekuly, Z-matice
3. Grafický software
4. Optimalizace geometrie molekuly
5. Analýza elektronové vlnové funkce
6. Vibrační analýza
7. Termodynamika chemické reakce I
8. Termodynamika chemické reakce II
9. Reakční cesta, výpočet kinetických parametrů reakce
10. IR spektra, Ramanova spektra, rotační spektra, optická aktivita
11. Spektroskopie NMR
12. Výpočty excitovaných stavů I
13. Výpočty excitovaných stavů II
14. Modelování dějů v kondenzované fázi

Literatura

Z: T. Engel: Quantum Chemistry and Spectroscopy, Prentice Hall, New York, 2010, 978-0-321-61504-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi