Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemicko-inženýrský projekt

Kredity 2
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Martin Kohout, Ph.D.
doc.Ing. František Rejl, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky
práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.

Sylabus

1. Zadání projektu
2.- 13. Samostatné řešení projektu
14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Literatura

D: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT
D: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi