Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Úvod do chemických technologií

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Haidl, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha

Anotace

V rámci předmětu se studenti nejprve stručně seznámi se základními aparáty které se používají v chemických technologiích. Dále se seznámí s vybranými technologiemi z chemického a petrochemického průmyslu.

Sylabus

None

Literatura

elektronické přednášky na adrese www.vscht.cz/uchi
Z: Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi