Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemický průmysl a životní prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
Ing. Lenka Schreiberová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Chemický průmysl a životní prostředí se zabývá problematickou ochrany životního prostředí. Student se seznámí s legislativou, s odstraňováním nečistot z plynů a kapalin. Se zpracováním pevného odpadu, s jeho ukládáním, tepelným zpracováním a s možnostmi recyklace.

Sylabus

1. Úvod, složky životního prostředí.
2. Státní politika životního prostředí a legislativa.
3. Vliv hospodářství na životní prostředí.
4. Znečišťování a ochrana ovzduší.
5. Prachové exhaláty, vlastnosti částic.
6. Základní odlučovací principy, obecné třídění odlučovačů.
7. Suché a mokré mechanické odlučovače.
8. Filtrace atmosférického vzduchu, větrání, odsávání, klimatizace.
9. Využití adsorpce při čištění odpadních plynů.
10. Odpadní vody.
11. Technologické procesy používané při čištění odpadních vod.
12. Zpracování pevných odpadů.
13. Exhalace v dopravě.
14. Recyklační technologie.

Literatura

elektronické učební pomůcky na adrese www.vscht.cz/uchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi