Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Inženýrství biologických procesů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.

Anotace

Předmět umožní studentům získat základní přehled o kvantitativním popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. K tomu jsou využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilance hmoty a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou/biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z reaktoru.

Sylabus

None

Literatura

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5
D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi