Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř chemického inženýrství

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Anotace

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Sylabus

None

Literatura

Z: Schreiberová a kol., návody na laboratoře z CHI, 2012, elektronická verze www.vscht.cz/uchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi