Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř chemického inženýrství

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1. Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními
2. operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem
3. skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat
4. písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené
5. závěry.
6. Tématické okruhy prací:
7. Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin,
8. Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty
9. tlaku při proudění tekutiny výplní.
10. Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.
11. Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na
12. žebrovaném povrchu.
13. Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.
14. Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi