Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Produktové inženýrství I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
Ing. Alexandr Zubov, Ph.D.

Anotace

Moderní chemické inženýrství se zabývá nejen procesy, ale také vývojem nových a inovacemi stávajících produktů. Předmět se nejdříve zabývá dvěma širokými kategoriemi tzv. měkké hmoty - polymery a koloidnímy systémy. V každé z těchto kategorií jsou studenti seznámeni se základními teoretickými koncepty a jejich praktickými důsledky pro návrh nových či inovaci stávajících produktů. Následně jsou na několika případech demonstrovány postupy produktového inženýrství.

Sylabus

1. Měkká hmota. Vlastnosti meso-strukturovaných materiálů. Krystalické, semikrystalické a amorfní materiály.
2. Polymery. Souvislost mezi molekulární architekturou a morfologií polymerů na meso-měřítku.
3. Distribuce délek polymerních řetězců. Momenty distribuce. Polydispersita. Gelová permeační chromatografie.
4. Polykondenzace. Vliv chemické rovnováhy a stechiometrie na polykondenzaci. Gelace.
5. Volně-radikálová polymerace. Reakční mechanismus. Vliv mechanismu terminace na distribuci délek řetězců.
6. Mechanické vlastnosti materiálů a jejich závislost na teplotě. Houževnatost.
7. Silové interakce mezi atomy, molekulami a tělesy. Typy nekovalentních interakcí. Hamakerova konstanta.
8. Typy a vlastnosti disperzí. Suspenze, emulze, kouře, mlhy, pěny, pasty, aerosoly, slitiny.
9. Koloidy a jejich klasifikace a obecné vlastnosti. Silové interakce v koloidech.
10. Elektrostatické interakce koloidních částic. Elektrická dvojvrstva. Teorie DLVO. Stabilita koloidů a koagulace.
11. Povrchové a mezifázové napětí. Smáčivost hladkých a drsných materiálů. Adsorpce. Laplaceova a Kelvinova rovnice. Pěny.
12. Surfaktanty (povrchově aktivní látky). Langmuirova adsorpční isoterma. Detergenty. Kritická koncentrace micel.
13. Produktové inženýrství specialit vs chemické inženýrství pro komoditní chemikálie. Inovační procesy.
14. Praktické studie produktového inženýrství: šálek na kávu, vytápění domu s větráním a zdravou vlhkostí, výfuk, ...

Literatura

Z: Cussler E.L., Moggridge G.D.: Chemical product design (2nd edition), Cambridge Univ. Press (2011). ISBN-13: 978-0-521-16822-9.
Z: Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers (3rd edition), CRC Press (2011). ISBN-13: 978-0-8493-3929-5.
Z: Hunter R.J.: Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1996). ISBN: 0-19-855386-2.
D: Hamley I.W.: Introduction to Soft Matter, Wiley (2003). ISBN: 0-471-89952-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi