Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technická termodynamika

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová
Ing. Jan Haidl, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základů termodynamiky se zaměřením na stavové chování tekutin, termodynamické vlastnosti tekutin a teorii roztoků. Součástí předmětu je přehled základních metod pro odhad fyzikálních vlastností čistých látek i směsí. Probírané učivo tvoří teoretický základ pro další navazují předměty, jako např. Procesní inženýrství, Separační procesy nebo Bezpečnostní inženýrství. Cvičení jsou vedena na počítačích s použitím pokročilejšího softwaru (Maple, Matlab).

Sylabus

None

Literatura

Z: Poling B.E., Prausnitz J.M., O'Connell J.P.: The Properties of Gases and Liquids,McGraw-Hill, 2001, 0070116822
D: Novák J.P.: Termodynamické vlastnosti plynů, VŠCHT, 2007, 9788070800034
D: Ott J.B., Boerio-Goates J.: Chemical Thermodynamics: Principles and Applications, Elsevier, 2000, 0125309902

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi