Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Procesní projekt

Kredity 5
Rozsah 0 / 5 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. František Rejl, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Anotace

Studenti řeší v předmětu "Procesní projekt" v typicky čtyřčlenných skupinách reálné průmyslové problémy pod vedením pracovníků, kteří byli v minulosti jejich skutečnými řešiteli, často ve spolupráci se zadavateli problémů z průmyslu. Předmět slouží jako prověrka schopností studentů řešit na základě syntézy dosud nabytých vědomostí praktické průmyslové problémy. Náplň projektů je různorodá od konceptuálního designu celých technologií po trouble-shooting jednotlivých zařízení. V cizině je obdobou předmětu kurs s názvem „Design“ a je obvykle chápán jako důležitý závěrečný předmět; protipól diplomové práce, která prověřuje vědecké schopnosti uchazeče. Předmět je vyučován výhradně konzultačně se dvěma prezentacemi průběžných výsledků v průběhu semestru a závěrečnou obhajobou.

Sylabus

1. Zadání procesního projektu. Práce na projektu s konzultantem.
2. Přednáška: koncepční procesní design. Práce na projektu samostatná.
3. Přednáška: aplikace komerčních simulačních programů. Práce na projektu samostatná.
4. Přednáška: případová studie I. Práce na projektu s konzultantem.
5. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).
6. Přednáška: případová studie II. Práce na projektu s konzultantem z průmyslu.
7. Přednáška: případová studie III. Práce na projektu samostatná.
8. Přednáška: případová studie IV. Práce na projektu s konzultantem.
9. Práce na projektu samostatná.
10. Práce na projektu s konzultantem.
11. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).
12. Práce na projektu samostatná.
13. Kontrolní den s konzultantem.
14. Obhajoba. Prezentace před průmyslovými partnery

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi