Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Operační systémy a sítě

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Petr Čech, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní předmětu je pokročilejší výklad architektury a funkce operačních systémů a počítačových sítí. Nedílnou součástí tématu je stručný úvod do oblasti vývoje výpočetních systémů a architektury počítačů. Samostatná část je pak věnována popisu počítačových a síťových komponent, popisu síťové komunikace a protokolů. Dále je zaměřena pozornost na význam vývoje software, jeho kategorizaci a vztah vůči hardware. Praktická část předmětu je více zaměřena na vyšší úroveň správy operačních systémů typu Windows a systémů unixového typu.

Sylabus

1. Úvod. Historie a vývoj výpočetní techniky, počítačových sítí a informačních technologií.
2. Informace. Veličiny a jednotky užívané v IT. Číselné soustavy. Reprezentace čísel v počítači.
3. Počítače a jejich kategorie. Architektura počítače.
4. Hardware. Popis základních komponent počítače. Periferie.
5. Software. Kategorizace software. Vztah mezi hardware a software. Booleova logika.
6. Operační systémy. Historický vývoj a přehled. Definice funkce OS, architektura a principy práce OS. Procesy.
7. OS typu Windows. Vývoj a architektura jádra operačního systému. Správa a konfigurace OS MS Windows 7. Příkazová řádka.
8. OS Unix. Operační systémy Unix-like a současné trendy. Vývoj jádra Linux. Správa a konfigurace OS GNU/Linux. Příkazový interpret shell.
9. Souborové systémy. Správa uživatelů, skupin a jejich oprávnění v operačních systémech typu Windows a typu Unix.
10. Obecné principy práce počítačových sítí. Síťové komponenty. Síťová architektura. OSI model.
11. Síťové standardy a protokoly. Popis protokolů TCP/IP, FTP, HTTP, FTPS, HTTPS.
12. Struktura a popis vybraných typů lokálních počítačových sítí.
13. Bezpečnost počítačových sítí a počítačů. Autentizace, certifikáty, elektronické podpisy. Ochrana dat.
14. Zásady administrace počítačových sítí. Úloha správce sítě.

Literatura

Z:Shah Steve, Soyinka Wale, Administrace systému Linux, 2007, 978-80-247-1694-7
Z:Cafourek Bohdan, Windows 7, 2010, 978-80-247-3209-1
D:William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897
D:Doug Lowe, Networking All-in-One For Dummies, 2010, 978-0470625873

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi