Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemické inženýrství A

Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace

Dvousemestrální předmět Chemické inženýrství A/B pro obor Chemie je zaměřen na dovednosti užitečné při vývoji nových technologických procesů v kontextu průmyslového R&D, zejména pak při přenosu procesu z laboratorního do provozního měřítka. Studenti se seznámí s elementárními jevy sdílení hmoty, tepla a hybnosti, dále pak s principy činnosti a výpočetními postupy pro návrh jednotlivých typů aparátů (chemické reaktory, separační zařízení, zařízení pro hydrodynamické, částicové a tepelné procesy), a konečně s metodologií pro syntézu celého procesu.

Sylabus

1. Úvod do chemického inženýrství, základní pojmy (systém, stav, proud, jednotková operace).
2. Bilance hmotnosti a látkového množství, recykl, bilance s chemickou reakcí.
3. Bilance energie (otevřený a uzavřený systém, změna skupenství, chemická reakce).
4. Základy hydromechanických procesů (hydrostatika, proudění tekutin potrubím a vrstvou zrnitého materiálu).
5. Doprava kapalin čerpadly, míchání tekutin.
6. Usazování a fluidace (síly působící na částici v tekutině, fluidační zařízení, popis fluidní vrstvy, sedimentační rychlost izolované částice, usazováky, odstředivky a cyklony, odlučovače).
7. Filtrace (typy filtrů, kinetika koláčové filtrace, filtrační cyklus).
8. Sypké materiály (charakterizace, transport, míchání, segregace, klasifikace).
9. Základy sdílení tepla (vedení tepla, přestup tepla, nucené a přirozené proudění, přestup tepla při fázové přeměně, prostup tepla).
10. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků.
11. Odparky: typy, bilancování.
12. Krystalizace (pojem přesycení, nukleace a růst krystalů, látková a enthalpická bilance, typy krystalizačních zařízení). Rozpouštění.
13. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení, typy sušáren.
14. Přehled jednotkových operací a spojitost mezi nimi.


Literatura

Z: Schreiberová a kol.: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT v Praze, 3. vyd. 2011
D: J. R. Couper et al.: Chemical Process Equipment Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi