Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.

Anotace

Mikrofluidní systémy, mikroreaktory, mikromaticová zařízení či mikrosenzory nacházejí široké uplatnění v medicínské diagnostice, monitoringu životního prostředí, výrobě léčiv nebo přípravě speciálních chemikálií. Cílem předmětu je seznámit studenty s novými trendy v oblasti chemického inženýrství. V rámci předmětu budou detailně diskutovány specifické vlastnosti mikrozařízení, typické mikrofluidní aplikace, výrobní techniky pro přípravu mikrofluidních systémů jakož i techniky pro charakterizaci vlastností vyrobených zařízení.

Sylabus

1. Úvod do studia mikrofluidních systémů, historie, základní aspekty, rozdělení mikrofluidních systémů, jejich charakteristika z pohledu chemického inženýrství
2. Transport hmoty a tepla v mikrofluidních systémech
3. Mikrofluidní systémy s vloženým elektrickým polem, elektrická dvojvrstva, elektroosmóza, elektroforéza,
4. Kapilární tok a papírová mikrofluidika, inerciální mikrofluidika, vícefázové toky v mikrofluidních systémech
5. Mikrojednotkové operace (mikromísiče, mikročerpadla, mikroseparátory, tepelné mikrovýměníky, mikroreaktory)
6. Technologie pro výrobu mikrofluidních systémů – fotolitografie a další kombinované technologie
7. Třídění částic a buněk v mikrofluidních systémech
8. Separace molekul v mikrofluidních systémech
9. Detekce nukleových kyselin v mikrofluidních systémech
10. Detekce proteinů v mikrofluidních systémech
11. Microarrays a sekvenování DNA
12. Mikrofluidní systémy pro přípravu reálných vzorků k dalším analýzám
13. Aplikace mikrofluidních systémů pro buněčný výzkum
14. Rezerva

Literatura

Z Elektronické přednáškové materiály k předmětu, autor M. Přibyl.
D Heller, M.J.,Guttman, A.: Integrated microfibrated biodevices. New York, Marcel Dekker, 2002.
D Hessel, V.: Chemical micro process engineering processing and plants. Weinheim, Wiley, 2005.
D Hessel, V., Hardt, S., et al.: Chemical micro process engineering fundamentals, modelling and reactions. Weinheim, Wiley, 2004.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi