Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioinženýrské metody

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.

Anotace

Předmět vychází z chemicko-inženýrských znalostí studenta a zprostředkuje jejich aplikaci v oblasti bioinženýrství. Základní principy a postupy zahrnující bilance hmoty a energie, transportní procesy a reakční kinetiku jsou syntetizovány za účelem kvantitativního popisu procesů používaných v biotechnologiích. Zvláštní zřetel je brán na reakčně-transportní procesy v enzymových reaktorech a reaktorech s živými kulturami mikroorganismů.

Sylabus

1. Enzymová katalýza, termodynamika enz. reakcí, limitní případy.
2. Enzymové reaktory, matematické modely a jejich analýza.
3. Heterogenní enzymové biokatalyzátory. Popis transportních jevů.
4. Faktor účinnosti, Damköhlerovo kritérium, analýza heterog. enzym. systémů.
5. Růst mikrobiálních buněk, stechiometrie, látkové a energetické bilance.
6. Popis růstu buněk ve vsádkových systémech.
7. Popis růstu buněk v kontinuálních systémech.
8. Strukturované vs nestrukturované modely růstu
9. Konstrukce a chod vybraných typů fermentorů.
10. Míchání a vzdušnění v kultivačních zařízeních.
11. Smíšené mikrobiální kultury v přírodě a průmyslu, popis vzájemných vztahů populací.
12. Matematický popis, analýza a modelování smíšených kultur.
13. Provozní podmínky, zvětšování měřítka.
14. Metabolické inženýrství, analýza metabolických sítí.

Literatura

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5
D: Blanch H. W., Clark D. S., Biochemical Engineering,CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 1997, 0-8247-0099-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi