Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Procesní inženýrství a design

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Kohout, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen jako pokračování "Procesního a systémového inženýrství" se zaměřením hlavně na oblast procesního designu. Posluchači získají představu o úkolech, tudíž i typech, procesního designu, metodice, informačních zdrojích, nástrojích a řízení projektu procesního designu. Další část probírané látky se týká návrhů typických součástí procesu - hlavně reakčního a separačního uzlu. Samostatná část je zaměřena na tepelné výměníky a jejich využití při integraci tepla. Ekonomické vyhodnocení při designu procesu je prezentováno jako důležitý úkol procesního inženýra, podobně jako posouzení bezpečnosti a spolehlivosti procesů a jejich vlivu na životní prostředí.

Sylabus


 1. Úvod do procesního inženýrství a designu. Úlohy procesního designu a jeho typy. Projekty v procesním designu.

 2. Informační zdroje pro procesní design. Databáze využitelné v procesním designu. Softwarová podpora procesního designu. Programová suita aspenONE.

 3. Etapy designu procesu. Předběžný, konceptuální, základní a detailní design procesu.

 4. Využití bilančních výpočtů a simulace v různých stádiích procesního designu. Stacionární simulace. Dynamická simulace.

 5. Návrh reakčního uzlu. Výběr, návrh a modelování reaktorů.

 6. Návrh separačního uzlu. Typy využitelných separačních zařízení a procesů.

 7. Návrh a modelování nejdůležitějších typů separačních zařízení. Využití metod syntézy procesu pro návrh separačních sekvencí.

 8. Návrh výměny tepla. Výběr a návrh tepelných výměníků.

 9. Návrhy dalších jednotkových operací. Zpracování sypkých materiálů.

 10. Návrh integrace tepla. Pinch metody a pinch analýza. Syntéza sítě tepelných výměníků. Návrh systému utilit.

 11. Návrh měřicího a řídicího systému procesu. Návrh měřicích míst pro provádění materiálových a entalpických bilancí procesu.

 12. Ekonomické aspekty procesního designu. Struktura ekonomiky procesu, základní peněžní toky ("cash flow"). Odhady kapitálových nákladů na nový proces. Odhady pořizovacích nákladů pro typické jednotkové operace.

 13. Otázky bezpečnosti a spolehlivosti při designu procesu. Ekologické aspekty procesního designu.

 14. Otázky řízení projektu. Evidence projektových materiálů a dokumentace. Legislativní aspekty při procesním designu.

Literatura


 1. Z: Vaněk T., Kohout M.: Přednášky pro PID. Elektronická forma, 2012.

 2. D: Václavek V., Eckert E., Vaněk T.: Základy chemického systémového inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha 1990.

 3. D: Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1997, reedice 2006.

 4. D: Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).

 5. D: Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).

 6. D: Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).

 7. D: Walas S.M.: Chemical Process Equipment. Selection and Design. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (ISBN 0-7506-9385-1).

 8. D: Dimian A.C.: Integrated Design and Simulation of Chemical Processes. Elsevier, 2003.

 9. D: Douglas J.M.: Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill, 1988.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi