Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemické inženýrství B

Kredity 7
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace

Dvousemestrální předmět Chemické inženýrství A/B pro obor Chemie je zaměřen na dovednosti užitečné při vývoji nových technologických procesů v kontextu průmyslového R&D, zejména pak při přenosu procesu z laboratorního do provozního měřítka. Studenti se seznámí s elementárními jevy sdílení hmoty, tepla a hybnosti, dále pak s principy činnosti a výpočetními postupy pro návrh jednotlivých typů aparátů (chemické reaktory, separační zařízení, zařízení pro hydrodynamické, částicové a tepelné procesy), a konečně s metodologií pro syntézu celého procesu.

Sylabus

1. Chemické reaktory I (ideálně promíchávaný reaktor vsádkový a průtočný, reaktor s pístovým tokem, látková a enthalpická bilance).
2. Chemické reaktory II (vícefázové reaktory, heterogenní katalýza, stabilita reaktoru).
3. Základy sdílení hmoty (konvekce a difuse, analogie mezi sdílením hmoty a tepla). Typy výměníků hmoty (stupňový a spojitý kontakt fází). Bilance rovnovážného separačního stupně.
4. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.
5. Absorpce, typy absorbérů, počet rovnovážných stupňů, výška výplně.
6. Destilace a rektifikace I (mžiková a vsádková destilace binárních směsí).
7. Destilace a rektifikace II (kontinuální rektifikace binárních a vícesložkových směsí, návrh destilační kolony).
8. Základy adsorpce a chromatografie.
9. Základy membránových separačních procesů.
10. Mechanické procesy: mletí.
11. Mechanické procesy: granulace.
12. Základy procesního designu (strategie výběru jednotkových operací a aparátů, syntéza procesu, konceptuální a detailní návrh procesu).
13. Zvětšování měřítka (laboratorní sbběr dat, výpočetní vs. experimentální scale-up).
14. Srhuntí a porovnání jednotkových operací

Literatura

Z: Schreiberová a kol.: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT v Praze, 3. vyd. 2011
D: J. R. Couper et al.: Chemical Process Equipment Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010
D: Holdich, R.: Fundamentals of Particle Technology, Midland Information Technology & Publishing, Shepshed, U. K. 2002, ISBN 0-9543881-0-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi