Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
Ing. Viola Tokárová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratorní kurz je zaměřen na získání praktických dovedností při přípravě a charakterizaci různých mikročástic a nanočástic, při uskutečňování povrchových modifikací různých materiálů, při výrobě a charakterizaci mikrofluidních čipů.

Sylabus

1. Emulze: Příprava a stabilizace
2. Příprava křemičitých částic metodou sol-gel
3. Příprava a depozice nanočástic metodou elektrorozprašpování
4. Příprava kovových mikrostruktur metodou UV litografie
5. Příprava nanočástic zlata a stříbra
6. Napařování a naprašování
7. Příprava mikro-kanálkových systémů metodou odlévání
8. Stanovení zeta-potenciálu a elektroosmotické mobility v mikrofluidním čipu
9. Spin-coating
10. Kinetika mletí ve vibračním mlýnu

Literatura

Není.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi