Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Inženýrství chemických reaktorů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu je inženýrský popis základních typů chemických reaktorů (tj. vsádkový, polovsádkový, průtočný, trubkový) včetně vybraných moderních zařízení (fotochemické reaktory a bioreaktory, membránové reaktory, mikroreaktory). Tento popis zahrnuje materiálové
a entalpické bilance pro daný typ reaktoru, rovnováhu a kinetiku reakce včetně diskuze reakčního mechanismu, adsorpci reaktantů na povrchu katalyzátoru a transport hmoty v porézní částici katalyzátoru, polymerační reakce. Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech Chemické inženýrství a Fyzikální chemie.

Sylabus

1. Úvod. Reakční kinetika. Termochemie. Stechiometrie.
2. Reakční rovnováha.
3. Látkové bilance v základních typech reaktorů (vsádkový a průtočný ideálně míchaný, s pístovým tokem).
4. Entalpické bilance.
5. Trubkový reaktor s axiální disperzí.
6. Lokální látkové a entalpické bilance, Fickův a Fourierův zákon, rovnice kontinuity složky, Fourierova-Kirchhoffova rovnice.
7. Způsoby optimalizace průběhu vratných reakci. Selektivita a optimalizace výtěžku a produktu.
8. Mechanismy chemických reakcí.
9. Vyhodnocení reakční kinetiky z experimentálních dat.
10. Enzymové reakce. Bioreaktory.
11. Heterogenní katalyzátory - adsorpce, povrchová reakce, desorpce
12. Heterogenní katalyzátory - transport hmoty. Faktor účinnosti.
13. Distribuce dob prodlení v reaktorech. Neideální reaktory, model minimálního (segregovaný tok) a maximálního promíchávání.
14. Membránové, fotochemické a elektrochemické reaktory, mikroreaktory, laboratoře na čipu.

Literatura

Z: Fogler H. S., Essentials of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall 2011, ISBN 978-0-13-714612-3
D: Fogler H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering 4-th. Ed., Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-127839-8
D: Davis M. E. and Davis R.J., Fundamentals of Chemical Reaction Engineering, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-245007-X
D: Schreiberová a kol: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT Praha, 3. vyd. 2011
D: Fyzikální chemie (skripta VŠCHT)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi