Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Inženýrství chemických reaktorů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu je inženýrský popis základních typů chemických reaktorů (tj. vsádkový, polovsádkový, průtočný, trubkový) včetně vybraných moderních zařízení (fotochemické reaktory a bioreaktory, membránové reaktory, mikroreaktory). Tento popis zahrnuje materiálové
a entalpické bilance pro daný typ reaktoru, rovnováhu a kinetiku reakce včetně diskuze reakčního mechanismu, adsorpci reaktantů na povrchu katalyzátoru a transport hmoty v porézní částici katalyzátoru, polymerační reakce. Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech Chemické inženýrství a Fyzikální chemie.

Sylabus

1. Úvod. Reakční kinetika. Termochemie. Stechiometrie.
2. Reakční rovnováha.
3. Látkové bilance v základních typech reaktorů (vsádkový a průtočný ideálně míchaný, s pístovým tokem).
4. Entalpické bilance.
5. Trubkový reaktor s axiální disperzí.
6. Lokální látkové a entalpické bilance, Fickův a Fourierův zákon, rovnice kontinuity složky, Fourierova-Kirchhoffova rovnice.
7. Způsoby optimalizace průběhu vratných reakci. Selektivita a optimalizace výtěžku a produktu.
8. Mechanismy chemických reakcí.
9. Vyhodnocení reakční kinetiky z experimentálních dat.
10. Enzymové reakce. Bioreaktory.
11. Heterogenní katalyzátory - adsorpce, povrchová reakce, desorpce
12. Heterogenní katalyzátory - transport hmoty. Faktor účinnosti.
13. Distribuce dob prodlení v reaktorech. Neideální reaktory, model minimálního (segregovaný tok) a maximálního promíchávání.
14. Membránové, fotochemické a elektrochemické reaktory, mikroreaktory, laboratoře na čipu.

Literatura

Z: Fogler H. S., Essentials of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall 2011, ISBN 978-0-13-714612-3
D: Fogler H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering 4-th. Ed., Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-127839-8
D: Davis M. E. and Davis R.J., Fundamentals of Chemical Reaction Engineering, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-245007-X
D: Schreiberová a kol: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT Praha, 3. vyd. 2011
D: Fyzikální chemie (skripta VŠCHT)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi