Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Průmyslové aplikace procesů sdílení hmoty

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. František Rejl, Ph.D.
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Anotace

V rámci předmětu jsou probírány metody návrhů průmyslových výměníků hmoty a zařízení, v nichž je mezifázový přenos hmoty rychlost určujícím dějem. Jedná se o extrakční, absorpční a rektifikační kolony, fermentory, míchané probublávané reaktory, ejektorové kolony atd. tedy velkokapacitní výrobní a separační zařízení, bez nichž je průmyslová produkce nemyslitelná. Předmět syntetizuje znalosti získané v rámci chemického inženýrství, kursů přenosových jevů a modelování procesů. Používá se v něm také dat a metodik získaných v rámci vědecké činnosti ústavu a příklady vycházející i ze skutečných problémů řešených ústavem v průmyslové sféře.

Sylabus

1 - FÁZOVÉ ROVNOVÁHY VLE, LLE, DEFINICE DISTRIBUČNÍHO KOEFICIENTU
2 - ROVNOVÁŽNÝ STUPEŇ
3 - DIFERENCIÁLNÍ SEPARAČNÍ PROCESY
4 - VÍCESTUPŇOVÉ PROCESY S DODATEČNÝMI BOČNÍMI PROUDY
5 - VÍCESTUPŇOVÉ PROCESY S DODATEČNÝMI BOČNÍMI PROUDY A VÝZNAMNOU ZMĚNOU TOKŮ V KOLONĚ
6 - ÚČINNOST PATRA V KOLONOVÉM APARÁTU
7 - PLNĚNÉ ABSORPČNÍ/DESORPČNÍ KOLONY S VLIVEM AXIÁLNÍ DISPERZE
8 - SPOJITÉ SEPARAČNÍ PROCESY S ODPOREM V OBOU FÁZÍCH. TERNÁRNÍ DESTILACE.
9 - PROTIPROUDÁ EXTRAKCE V PLNĚNÝCH KOLONÁCH
10 - MÍCHANÉ PROBUBLÁVANÉ KONTAKTORY PLYN - KAPALINA
11 - SOUČASNÉ SDÍLENÍ TEPLA A HMOTY
12 - NÁVRHY PROCESŮ SE SOUČASNÝM SDÍLENÍM TEPLA A HMOTY
13 - HOMOGENNÍ AZEOTROPICKÁ DESTILACE. EXTRAKTIVNÍ DESTILACE
14 - ABSORPCE S CHEMICKOU REAKCÍ.

Literatura

Z- Seader, Henley: Separation Process Principles (k zapůjčení v ústavní knihovně), ISBN 0-471-58626-9
Z- Nekovář: Difuzní procesy, VŠCHT Praha, 1988
Z- Nekovář: Difusní procesy. Sbírka příkladů (k zapůjčení u vyučujících), VŠCHT Praha, 1993, ISBN 80-7080-193-X

D- Bird, Stewart, Lightfoot: Transport Phenomena (k zapůjčení v ústavní knihovně), ISBN-13: 978-0470115398
D- Billet: Průmyslová destilace (k zapůjčení u vyučujících), Praha: SNTL, 1979
D- Treybal: Mass-transfer operations

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi