Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Průmyslové reaktory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.

Anotace

Předmět "Průmyslové reaktory" navazuje na "Inženýrství chemických reaktorů" a zaměřuje se na praktické aplikace chemických reaktorů v průmyslově významných procesech a největších komoditních výrobách. Kromě technologických aspektů je kladen důraz i na modelování procesů a počítačové simulace.

Sylabus

1. Oxidace a redukce v komoditních výrobách, kyselina sírová a dusičná.
2. Oxidace v energetice, hořáky a pece, spalovaní uhlí, plynu, mazutu, teplota plamene.
3. Katalytické reaktory pro petrochemii, hydrogenace, dehydrogenace, štěpení, izomerace, parciální oxidace.
4. Reaktory pro organické syntézy a farmaceutický průmysl.
5. Reaktory pro ochranu životního prostředí, voštinové katalyzátory pro automobily a elektrárny.
6. Reaktory pro ochranu životního prostředí, čištění odpadních vod.
7. Průmyslové fermentory, pekařské kvasnice, etanol, kyselina citrónová. Reaktory pro zpracování alternativních surovin, bionafta.
8. Polymerizační reaktory, vysokotlaké, katalytické.
9. Nízkotlaké a vysokotlaké zplyňování uhlí, koksárenský a syntézní plyn, zdroje vodíku.
10.Fischerovy-Tropschovy syntézy
11.Reaktory pro metalurgický průmysl, vysoká pec, vysokoteplotní reaktory, elektrický oblouk, karbidy
12.Adsorpce a absorpce s chemickou reakcí.
13.Elektrochemické reaktory, hydroxid sodný, hliník, fotochemické reaktory, oxid titaničitý
14.Reaktory pro nanotechnologie, výroba nanočástic.

Literatura

Z: Fogler H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th Ed., Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-127839-8
D: Salmi T. O., Mikkola J. P., Warna J. P., Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology (Chemical Industries), 1st Ed., CRC Press, 2010, ISBN-10: 1420092685

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi