Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Mikrochemické inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

Přírodní a technické vědy. Prostorová a časová měřítka. O spojitosti a nespojitosti. Bilanční rovnice. Teorie podobnosti. "Scaling down". "Numbering up".
Elektrické pole v mikro- a nano-systémech. Elektrolyty. Faradayův zákon. Gaussův zákon. Nernstova-Planckova rovnice. Elektroneutralita. Elektrická dvojvrstva. Disociační rovnováhy. Fázové rovnováhy.
Elektrické, mechanické, optické, fluidní a chemické mikrosystémy.
Mikroobrábění, CAD, CAM, CNC.
Mikrolitografie.
Materiály pro mikrosystémy.
Měření a pozorování v mikrosystémech.
Produktové inženýrství.
Disperze.
Koloidy.
Částice.
Měření a pozorování v nanosystémech.
Aplikace v medicíně.
Kvantové limity.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi