Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborná praxe

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání.
Předmět je zaměřen jednak na aplikaci získaných odborných dovedností v praktické činnosti, jednak seznamuje studenta s formálními náležitostmi praktické činnosti (přijetí do pracovního vztahu, bezpečnostní školení, zvyklosti pracoviště), součástí předmětu je také vypracování závěrečná zpráva. Ta obsahuje jednak chronologický výčet prováděných činností a také technický popis uzlu, který si student zvolí.

Sylabus

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.
2. Prohlídka podniku nebo instituce.
3. Výběr popisovaného uzlu a jeho detailní studium.
4. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.
5. Písemné zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.
6. Obhajoba závěrečné zprávy o odborné praxi.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi