Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Studium a analýza biologických pochodů technikami chemického inženýrství

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1. Pole, síly a toky v biologických systémech. Základní fyzikální a matematický popis.
2. Difúzní transport, difúze kyslíku ve tkáni, hypoxie, charakteristický difúzní čas růstových faktorů ve tkáni.
3. Chemotaxe, koncentračního pole chemoatraktantu VEGF, vytváření vaskulárního systému v okolí nádorového útvaru, chemotaxe v Boydenově komoře.
4. Buňka, struktura, tkáně.
5. Mezibuněčná komunikace, signální kaskády, model autokrinní mezibuněčné komunikace.
6. Teorie vzniku Turingových struktur, model vzniku párového orgánu.
7. Vliv konvektivního transportu na chování biologických systémů, model šíření bakteriální infekce, koncentrační podvrstvy metabolických odpadů v dialyzačním modulu.
8. Elektrická a magnetická pole v biologických systémech, Maxwellovy rovnice, dielektrika.
9. Pseudoelektrostatická aproximace, okrajové podmínky na rozhraní fází, relaxace elektrického náboje v biologických systémech.
10. Elektrické pole okolo nabité buňky/molekuly , chování molekuly DNA v elektrickém poli.
11. Transport iontů v biologických elektrolytech, membránách a tkáních. Membránový potenciál, Donnanova rovnováha, Donnanův potenciál.
12. Elektrodifúze v biologických systémech a v planární biologické membráně.
13. Sférická buňka v homogenním elektrickém poli, dielektroforéza, síly působící na separovanou buňku.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi