Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Základy matematické optimalizace

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Anotace

Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.

Sylabus

1. Problémy matematické optimalizace.
2. Úlohy lineárního programování.
3. Konvexní polyedry.
4. Simplexová metoda.
5. Dualita v lineárním programování.
6. Celočíselné programování, totálně unimodulární matice.
7. Základní pojmy teorie grafů.
8. Stromy, hledaný algoritmus pro hledání minimální kostry grafů.
9. Úloha nejkratší cesty Dijkstrův a Floydův algoritmus.
10. Párování v bipartitních grafech, Hallova věta.
11. Úlohy diskrétní optimalizace jako úlohy lineárního programování.
12. Nelineární optimalizace. Lagrangovy multiplikátory.
13. Numerické řešení úloh nelineární optimalizace.
14. Konvexní funkce, positivně semidefinitní matice.

Literatura

Z: Turzík: Matematika III Základy optimalizace, skripta, VŠCHT Praha, 1999, ISBN:80-7080-363-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi