Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy matematické optimalizace

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Anotace

Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.

Sylabus

1. Problémy matematické optimalizace.
2. Úlohy lineárního programování.
3. Konvexní polyedry.
4. Simplexová metoda.
5. Dualita v lineárním programování.
6. Celočíselné programování, totálně unimodulární matice.
7. Základní pojmy teorie grafů.
8. Stromy, hledaný algoritmus pro hledání minimální kostry grafů.
9. Úloha nejkratší cesty Dijkstrův a Floydův algoritmus.
10. Párování v bipartitních grafech, Hallova věta.
11. Úlohy diskrétní optimalizace jako úlohy lineárního programování.
12. Nelineární optimalizace. Lagrangovy multiplikátory.
13. Numerické řešení úloh nelineární optimalizace.
14. Konvexní funkce, positivně semidefinitní matice.

Literatura

Z: Turzík: Matematika III Základy optimalizace, skripta, VŠCHT Praha, 1999, ISBN:80-7080-363-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi