Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Počítačový algebraický systém Maple

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Miroslava Dubcová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět seznamuje se základními příkazy systému Maple. Příkazy se procvičují na aplikačních příkladech z matematiky, fyziky a chemického inženýrství.

Sylabus

1. Úvod, úpravy výrazů
2. Funkce, grafy funkcí, křivky
3. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy
4. Animace
5. Limity, derivace
6. Integrály
7. Rovnice, nerovnice
8. Lineární algebra (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic)
9. Obyčejné diferenciální rovnice
10. Programování
11. Aplikační příklady
12. Čtení dat ze souboru
13. Zápis dat do souboru
14. Závěrečný test

Literatura

D: R.B.Israel: Calculus the Maple way. Addison-Wesley Pub. Ltd., 1996

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi