Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Optimalizace inženýrských procesů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na schopnost formulace optimalizační úlohy založené na matematickém modelu procesu. Jsou probrány metody klasické analýzy pro určení extrému s vazbami i omezeními. Jsou prezentovány základní metody lineárního i nelineárního programování, dynamického programování i vektorové optimalizace. Postupy jsou demonstrovány na inženýrských příkladech.

Sylabus

1. Formulace optimalizační úlohy.
2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.
3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.
4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.
5. Lineární programování.
6. Simplexní metoda.
7. Nelineární programování.
8. Metody adaptivního hledání.
9. Gradientní metody.
10. Pokutové funkce.
11. Základy dynamického programování.
12. Problém dělení zdrojů.
13. Základy vektorové optimalizace.
14. Konstrukce Paretovy množiny.

Literatura

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86
D: dodávána individuálně podle zadání projektu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi