Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Metody analýzy nelineárních dynamických modelů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na schopnost formulace nelineárních dynamických modelů ve tvaru soustav obyčejných diferenciálních rovnic. Kontinuace rovnovážných stavů v závislosti na parametru, tvorba diagramu řešení, tvorba bifurkačního diagramu a jeho interpretace. Bifurkace rovnovážných stavů, Hopfova bifurkace. Kontinuace a bifurkace periodických řešení v závislosti na parametru. Řešeny vybrané chemicko-inženýrské a fyzikální problémy.

Sylabus

1. Systémy se soustředěnými parametry. Příklady.
2. Kontinuační algoritmus.
3. Diagram stacionárních řešení.
4. Stabilita stacionárních řešení.
5. Větvení stacionárních řešení.
6. Hopfova bifurkace.
7. Konstrukce bifurkačního diagramu.
8. Metody simulace a konstrukce fázového portrétu.
9. Výpočet a kontinuace periodických řešení.
10. Větvení periodických řešení.
11. Charakterizace chaotických atraktorů.
12. Neautonomní systémy.
13. Vybrané metody pro analýzu systémů s rozloženými parametry.
14. Primární a sekundární bifurkace.

Literatura

Z: Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M.: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů. Academia Praha 1986. ISBN 21-010-86.
D: dodávána individuálně podle zaměření projektu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi