Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Matematické základy optimálního řízení a teorie her

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na schopnost formulace úloh optimálního řízení nelineárních dynamických systémů. Po základech variačního počtu jsou formulovány základy principu maxima a numerické metody řešení výsledné úlohy. Řešeny vybrané chemicko-inženýrské problémy.

Sylabus

1. Základy variačního počtu.
2. Eulerova rovnice.
3. Podmínky transverzality. Přímé metody.
4. Princip maxima.
5. Formulace úlohy a nutné podmínky.
6. Úloha syntézy.
7. Úloha s pohyblivými konci a podmínky transverzality.
8. Chemicko - inženýrská formulace.
9. Optimální teplotní profil v reaktoru.
10. Numerické algoritmy pro optimální řízení.
11. Gradientní metoda v prostoru funkcí.
12. Hry a rozhodovací situace a jejich matematické modely.
13. Hry v normálním tvaru. Maticové hry. Rovnovážné strategie.
14. Hry v explicitním tvaru. Vyhrávací strategie.

Literatura

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86
D: dodávána individuálně podle zadání projektu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi