Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Diskrétní matematika

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Anotace

Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na informatiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy diskrétní matematiky využívanými v informatice.

Sylabus

1.Množiny, relace, uspořádané množiny.
2.Základní kombinatorické pojmy.
3.Počítání objektů.
4.Základy logiky. Booleovské funkce.
5.Číselné soustavy a konečná tělesa.
6.Základní pojmy teorie grafů.
7.Stromy.
8.Cesty v grafech. Úloha nejkratší cesty.
9.Eulerovské a Hamiltonovské grafy.
8.Kostra grafu. Hladový algoritmus.
9.Rychlé třídění.
10.Rovinné grafy a jejich charakteristika.
11.Barevnost.
12.Problém 4 barev.
13.Teorie složitosti. Problémy třídy P a NP. Dobrá charakteristika.
14. Aplikace grafů v teorii her. Jádro grafu. Vyhrávající strategie. Hra NIM.

Literatura

Z: Turzík, Pavlíková: Diskrétní matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN:978-80-7080-667-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi