Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Diskrétní matematika

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Anotace

Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na informatiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy diskrétní matematiky využívanými v informatice.

Sylabus

1.Množiny, relace, uspořádané množiny.
2.Základní kombinatorické pojmy.
3.Počítání objektů.
4.Základy logiky. Booleovské funkce.
5.Číselné soustavy a konečná tělesa.
6.Základní pojmy teorie grafů.
7.Stromy.
8.Cesty v grafech. Úloha nejkratší cesty.
9.Eulerovské a Hamiltonovské grafy.
8.Kostra grafu. Hladový algoritmus.
9.Rychlé třídění.
10.Rovinné grafy a jejich charakteristika.
11.Barevnost.
12.Problém 4 barev.
13.Teorie složitosti. Problémy třídy P a NP. Dobrá charakteristika.
14. Aplikace grafů v teorii her. Jádro grafu. Vyhrávající strategie. Hra NIM.

Literatura

Z: Turzík, Pavlíková: Diskrétní matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN:978-80-7080-667-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi