Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Management podnikových procesů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.

Sylabus

None

Literatura

Z:Botek M., Hradecký P., Volejníková I.,Základy řízení podnikových procesů,VŠCHT Praha,2005,8070805765
Z:Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,2003,8070804300
Z:Botek M. a kol.,Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu,VŠCHT Praha,2001,8070804319
D:Veber J. a kol.,Management. Základy, prosperita, globalizace,Management Press,Praha,2000,9788072610297
D:Grosová S., Paták M.R., Adamec L.,Podnikový management,VŠCHT Praha,2002,8070804297
D:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,2002,8070804297

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi