Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Manažerská komunikace

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Jednou ze základních charakteristik manažerské práce je neustálý kontakt s jinými lidmi a tudíž i trvalá nutnost komunikovat. Každý manažer musí značnou část své pracovní doby věnovat prezentování svých názorů, výsledků či návrhů a přesvědčování o jejich správnosti a potřebnosti.

Náplní tohoto předmětu je seznámení se základními komunikačními pravidly a zákonitostmi, ukázky možných úskalí komunikace a hlavně trénink komunikačních dovedností. Nikdo totiž není nikdy tak dobrý, aby nemohl být ještě lepší, ale také - nikdo není beznadějným případem!

Sylabus

1. Komunikace jako nástroj řízení a součást podnikové kultury
2. Komunikační proces
3. Osobnostní předpoklady pro úspěšnou komunikaci, emoční inteligence
4. Prezentace ve firmě
5. Improvizovaná jednání
6. Zvládání stresu z veřejného vystoupení
7. Intraorganizační komunikace, řízený rozhovor
8. Řízení porad
9. Komunikace v multikulturním prostředí
10. Řešení pracovních konfliktů
11. Koučování vs. přikazování
12. Interorganizační komunikace, komunikace s médii
13. Vyjednávání
14. Konstruktivní a destruktivní způsoby dyadické komunikace

Literatura

Z:Botek M.,Manažerská komunikace,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806579
D:DeVito J.A.,Základy mezilidské komunikace,GRADA,Praha,2001,8071699888
D:Čakrt M.,Konflikty v řízení a řízení konfliktů,Management Press,Praha,2000,8085943816
D:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada, Praha,2012,9788024744841

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi