Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Manažerská ekonomika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Klečka, Ph.D.
Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky, které jsou předpokladem pro výkon manažerských a ekonomických funkcí. Manažerská ekonomika spojuje ekonomickou teorii, zejména mikroekonomii a teorii podnikové ekonomiky, s metodami a nástroji analýzy a optimalizace. Poskytuje tak důležité nástroje pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Při výuce je důraz kladen zejména na základní podnikové činnosti a na veličiny charakterizující podnik (jako jsou výnosy, náklady, výsledek hospodaření, efektivnost) ve vazbě na vlastnickou a kapitálovou strukturu podniku a s ohledem na vývoj podniku a stadia jeho životního cyklu.

Sylabus

1.Podnik, jeho funkce a cíle, okolí podniku
2.Efektivnost podniku a její základní kategorie (výrobní faktory, spotřeba výrobních faktorů)
3.Efektivnost podniku a její základní kategorie (výnosy podniku, výsledek hospodaření, efektivnost)
4.Životní cyklus podniku (založení, zakladatelský rozpočet)
5.Životní cyklus podniku (růst, stabilizace, krize a sanace)
6.Životní cyklus podniku (zánik)
7.Majetková a kapitálová výstavba podniku
8.Organizace podniku
9.Podnikové činnosti (funkce) a jejich řízení
10.Nákupní činnosti podniku
11.Výrobní činnosti podniku
12.Prodejní činnosti podniku
13.Finanční a investiční činnosti podniku
14.Finanční analýza podniku

Literatura

Z:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada Publishing,Praha,2011,978802473491
Z:Synek M.,Kislingerová E. a kol.,Podniková ekonomika,C.H. Beck,Praha,2010,9788074003363
D:Grosová S. a kol.,Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,Praha,2003,8070804300
D:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807118
D:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi