Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Rozvoj sociálních kompetencí

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Záměrem tohoto předmětu je pomoci jeho absolventům v oblasti soft skills. Je zaměřený na posílení znalostí a dovedností v oblasti sociálních kompetencí, které jsou klíčové pro úspěšný start absolventů v zaměstnání. Významnou součástí předmětu je trénink komunikačních a prezentačních dovedností a také efektivního jednání s lidmi.

Sylabus

1. Efektivní komunikace v organizaci
2. Rozvoj komunikačních dovedností
3. Prezentační dovednosti a jejich rozvoj
4. Strategie a taktiky při jednání se zaměstnanci
5. Obtížná jednání a vyjednávání
6. Řízení konfliktů
7. Metody systematického řešení problémů
8. Metody kreativního řešení problémů
9. Sociální role a rolové chování
10. Řízení a motivace
11. Týmová spolupráce
12. Spolupráce ve skupině
13. Time management
14. Změny v organizaci

Literatura

D:Klapetek M.,Komunikace, argumentace, rétorika,Grada,Praha,2008,9788024726526
D:Klein H.M.,Kresse A.,Psychologie, základ úspěchu v práci.,Grada,Praha,2008,9788024724447
D:Plamínek J.,Vedení lidí, tymů a firem,Grada,Praha,2011,9788024736648

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi