Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Ekonomické aspekty řízení chemického průmyslu

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních ekonomických zákonitostí chemického a rafinérského průmyslu. Je orientován zejména na pochopení strategického plánování, finanční řízení a hodnocení efektivnosti investičních projektů. V rámci kurzu budou zajištěny 3 exkurze do podniků chemického průmyslu k přednášeným tématům.

Sylabus

None

Literatura

Z:KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007
Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada,Praha,2010
D:MOLNÁR, Z.,Competitive Intelligence.,Oeconomica,Praha,2009
D:PORTER M.,Konkurenční výhoda:,Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon,Victoria Publishing,Praha,1993
D:FOTR J., Vacík E., Souček I., Špaček M., Hájek St. Tvorba strategie a strategické plánování, Grada, 2012
D:FOTR J., SOUČEK I.,Tvorba a řízení portfolia projektů,Grada,Praha,2015

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi