Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Soft skills pro praxi

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností potřebných v začátku profesní kariéry. Cílem je studenty co nejlépe zorientovat v podmínkách a předpokladech jejich úspěšného uplatnění v praxi (Zejména při hledání pracovních příležitostí, ve snaze o prosazení ve výběrovém řízení a v úspěšné adaptaci na prostředí organizací a firem). Výukový program je zaměřen prakticky, aplikačně. Všechny tematické bloky výuky obsahují vedle teoretických informací, potřebných k zorientování v problematice vždy aplikační část, zaměřenou na zprostředkování praktických zkušeností a doporučení. Podstatnou součástí výuky jsou dispoziční diagnostiky a aplikační cvičení, na nichž si mohou absolventi ověřit své vlastní schopnosti a dovednosti, získat zpětnou vazbu o svých silných i slabších stránkách a doporučení pro svůj další rozvoj.

Sylabus

1. Efektivní komunikace
2. Rozvoj komunikačních dovedností
3. Prezentační dovednosti a jak je rozvíjet
4. Styl komunikace
5. Obtížná jednání a vyjednávání
6. Argumentace a přesvědčování
7. Psychologická diagnostika užívaná ve výběrových řízeních a hodnotících programech
8. Hodnotící programy v organizacích a ve výběrových řízeních
9. Krátké ice breakers techniky, miniprezentace a komunikační hry
10. Individuální a skupinové řešení problémů
11. Týmová práce - koncept týmových rolí
12. Time management
13. Doporučení pro úspěšnou adaptaci
14. Souhrnná zpětná vazba, udělování zápočtů

Literatura

Z:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada,Praha,2012,9788024744841
Z:Plamínek J.,Konflikty a vyjednávání,Grada,Praha,2012,9788024744858
D:Bělohlávek F.,Organizační chování, RUBICO,Olomouc,1996,8085839091
D:Milkowich G.T., Boudreau J.W.,Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293
D:Ury W.,Jak překonat nesouhlas, MANAGEMENT PRESS,1995,8085603837
D:Hroník F.,Poznejte své zaměstnance, ERA,1999,8086517209

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi