Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vyjednávání a konfliktní komunikace

Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Konflikt není pouze razantní střet dvou protichůdných názorů, ale každá situace, kterou je možné řešit několika způsoby. Vzhledem k tomu se s konflikty většina lidí potýká denně, a to jak v pracovním, tak i v osobním životě. Tento předmět poskytne návody, jak zabránit tomu, aby problémy přerůstaly v negativní konflikty, jak se s konfliktními situacemi vyrovnat, jak si připravit argumenty a přesvědčivě je podat tak, abychom druhou stranu přesvědčili. Zároveň však chce poukázat na to, že vlastní vítězství v konfliktu není vždy dlouhodobě nejlepší cestou a napomoci také k způsobům, které vedou k porozumění a vytvoření všestranně výhodného řešení.

Sylabus

1. Obecná teorie konfliktů, základní pojmy a koncepce
2. Řeč těla v konfliktních situacích
3. Modely a typy konfliktních situací, vývoj konfliktu
4. Osobní prožívání konfliktu, stres management, vnější účastníci konfliktu
5. Asertivita, základní aspekty
6. Asertivní komunikace a zdvořilost
7. Kritika, její poskytování a přijímání
8. Obchodní jednání, jednání se zahraničními partnery, mezikulturní rozdíly a jejich vliv na vznik a řešení konfliktů
9. Podvědomé tendence ve vyjednávání
10. Typy vyjednávání se zaměřením na principiální a poziční vyjednávání
11. Faktory, ovlivňující vyjednávání (účastníci, místo, čas, atmosféra)
12. Příprava, průběh a zhodnocení vyjednávání
13. Argumentace a přesvědčování
14. Konflikty v týmu a jejich řešení, swapping

Literatura

Z:Plamínek, J.,Konflikty a vyjednávání,Grada,Praha,2012,8024744858
Z:Khelerová, V.,Komunikační a obchodní dovednosti manažera,Grada,Praha,2010,8024735665
D:Klapetek, M.,Komunikace, argumentace, rétorika,Grada,Praha,2008,8024726536


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi