Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř fyziky

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika).

Sylabus

1. Úvod, bezpečnost práce
2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.
3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.
4. Měření viskozity.
5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.
6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.
7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček.
8. Polarizace světla. Polarimetrie. Refraktometrie.
9. RLC obvody. Měření indukovaného napětí cívky, vlastní indukčnosti a log. dekrementu tlumených kmitů.
10. Potenciál v poli deskového kondenzátoru.Feromagnetická hystereze.
11. Difrakční spektrometr.Spektra He a Hg.
12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.
13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.
14. Měření magnetické indukce. Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole. Měření specifického náboje elektronu.

Literatura

Z:Uhrová, H. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2013).


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi