Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Měřicí a řídicí technika

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Skladba regulačního obvodu, označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech. Vytváření matematických modelů se zřetelem na simulaci a řízení procesů. Simulační jazyk PSI. Statické a dynamické vlastnosti systémů. Regulátory a akční členy. Regulační obvod. Číslicové řízení. Logické řízení. Měření technologických veličin (tlak, teplota, hladina, průtok, koncentrace). Integrované počítačové řídicí a informační systémy.

Sylabus

1. Úkoly provozního měření a řízení, značení okruhů měření a řízení v technol.schématech
2. Analýza technologických soustav, vytváření matematických modelů
3. Simulace dynamického chování soustav, dynamické vlastnosti technických systémů
4. Klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností
5. Regulátory, jejich vlastnosti a použití, akční členy
6. Regulační obvod, regulační pochod, regulace typických technologických aparátů
7. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace
8. Skladba měřicího řetězce, měřicí přístroje řízené mikroprocesorem, měření tlaku
9. Měření teploty
10. Měření výšky hladiny
11. Měření průtoku a proteklého množství
12. Měření koncentračních veličin, provozních analyzátory plynů a kapalin
13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty
14. Integrované počítačové řídicí a informační systémy

Literatura

Základní:
Z: Kadlec K.,Kmínek M., Kadlec P. a kol., Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, Key Publishing, Ostrava, 2015, ISBN 978-80-7418-232-7.
Z: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/
Z: Kadlec K.: Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Z: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/
Doplňková:
D: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0 7506 6400 2.
D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press, 2003, ISBN 0-8493-1083-0.
D: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi