Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Programové prostředky pro měření a řízení

Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět má za cíl seznámit studenty s vybranými softwarovými prostředky pro měření a řízení. Přavážnou část semestru je probíráno především prostředí NI LabVIEW které je svými vlastnostmi pro studenty VŠCHT Praha zcela vyhovující. Prostředí LabVIEW má v sobě implementován "grafický" programovací jazyk který umožňuje pohodlný a rychlý vývoj aplikací pro měření jak ve výzkumu tak v praxi, zároveň však není příliš složitý a základní práci s ním zvládne i člověk bez znalosti vyšších programovacích jazyků. V rámci přednášek i cvičení jsou probírány i možnosti připojení měřících přístrojů k PC a jejich řízení a čtení naměřených dat.

Sylabus

None

Literatura

Z: Návod k programovému prostředí NI LabVIEW, dostupný v rámci nápovědy integrované v softwaru

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi