Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.
prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplň tohoto semestrálního projektu je určena pedagogem, který v posledním semestru studia povede diplomovou práci studenta, a zpravidla je s diplomovou prací tematicky totožná. Účelem je poskytnout posluchačům delší časový úsek na teoretické zpracování problematiky, laboratorní měření, vyhodnocení výsledků, odbornou komunikaci s vedoucím práce, vytříbení prezentačních dovedností apod. Studenti jsou vedeni ke komplexnímu přístupu a systematické práci při řešení konkrétního úkolu.

Sylabus

Práce na projektu probíhá po celý semestr a má formu jednak pravidelných konzultací mezi studentem a vedoucím projektu a jednak samostatné rešeršní/experimentální/laboratorní práce studenta. Projekt je zakončen obhajobou, která má podobu ústní prezentace výsledků a následné odborné diskuse. Pokud se student se svým projektem zúčastní SVK, získá klasifikovaný zápočet přímo od hodnotící komise.

Literatura

Bude zadávána vedoucím práce každému studentovi individuálně.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi