Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Aplikace výpočetní techniky

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Anotace

Předmět Aplikace výpočetní techniky poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.

Sylabus

1. Informační systém VŠCHT, základy práce počítačových sítí a Internetu a základní služby sítě VŠCHT: MS Outlook Web Access, VPN, WIFI přístup. Přenos počítačových souborů, vzdálené přihlášení. Systém STUDENT, CIS, ESO, MOODLE. Informační zdroje VŠCHT. E-learning a možnosti distančního vzdělávání. Technické vybavení počítačů. Programové vybavení počítačů (aplikace, základní formáty souborů), algoritmus, program, klasifikace programového vybavení a způsoby jeho pořizování, nejrozšířenější operační systémy, viry, bezpečnost dat, národní prostředí.
2. Technika psaní odborných dokumentů: základní struktura technické dokumentace, psaní matematických rovnic, tabulky.
3. Technika psaní odborných dokumentů: techniky práce s tabulkami a grafy, vizualizace experimentálních dat - část I.
4. Technika psaní odborných dokumentů: techniky práce s tabulkami a grafy, vizualizace experimentálních dat - část II.
5. Prezentace výsledků: publikování dokumentů, sdílení dat mezi aplikacemi, standard PDF, publikování a sdílení dokumentů na Webu. Technika přípravy přednášky včetně elektronické prezentace a posteru.
6. Aplikační úlohy 1.
7. Možnosti využití vestavěných funkcí v tabulkových procesorech.
8. Pokročilé techniky práce s nástroji tabulkových procesorů.
9. Tabulkové procesory a jejich možnosti využití pro vědecko-technické výpočty - část I.
10. Tabulkové procesory a jejich možnosti využití pro vědecko-technické výpočty - část II.
11. Práce s makry. Automatizace zpracování informací a technických dat.
12. Pokročilé techniky zpracování experimentálních dat v prostředí tabulkového procesoru.
13. Aplikační úlohy 2.
14. Současné trendy uplatnění informačních technologií na VŠCHT.

Literatura

Z: Barilla J.,Simr P.,Microsoft Excel pro techniky a inženýry,Computer Press,Brno,2008,9788025124215
D: Barilla J.,Simr P.,Sýkorová K.,Microsoft Excel 2010 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2010,9788025130315
D: Pírková K.,Microsoft Word 2010 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2010,9788025130339
D: Kubíček M.,Dubcová M.,Janovská D.,Numerické metody a algoritmy,VŠCHT,Praha,2005,8070805587

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi