Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Matematické modelování procesů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje se základními principy matematického modelování, modely zařízení běžných v chemickém prostředí, jejich výpočty a simulací chování.

Sylabus

1. Pojem modelu a modelování, postuláty modelování, třídění modelů.
2. Způsoby modelování, základní pojmy mechaniky kontinua.
3. Základní rovnice sdílení hmoty, hybnosti a energie.
4. Hydrodynamické modely toku a jejich třídění. Modely ideálního míchání a pístového toku.
5. Modely kaskády ideálních mísičů bez a se zpětným promícháváním.
6. Rovnice dispersního modelu, kombinované modely, diskriminace modelů toku.
7. Kinetika přestupu hmoty a tepla. Fázová rovnováha. Chemická kinetika, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha.
8. Modely stacionárního a dynamického chování procesů. Bezrozměrné modelové rovnice.
9. Modely zásobníku kapalin a plynu.
10. Modely tepelných výměníků - soustředěné parametry.
11. Modely tepelných výměníků - rozložené parametry.
12. Modely patrových a plněných výměníků hmoty.
13. Modely chemických reaktorů, stabilita reaktorů.
14. Modely biochemických reaktorů.

Literatura

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Ostrava,MONTANEX a. s.,1999,8072250302
D:Bequette B.W.,Process Dynamics.Modeling, Analysis, and Simulation,Prentice Hall PTR,New Jersey,1998,0132068893
D:Ingham, J., Dunn, I.J., et al.:Chemical Engineering Dynamics,VCH,Weinheim,1994,9783527314607
D:Hangos, K.M., Cameron, I.T.,Process Modelling and Model Analysis,Academic Press,N.Y.,2001,0121569314

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi