Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technické prostředky měření a řízení

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Technické prostředky měření a řízení je základní předmět navazujícího magisterského studia pro obory, směřující k informatice, řízení procesů a měřicí technice. Předmět je koncipován ryze prakticky tak, aby student byl schopen nové vědomosti aplikovat při řešení inženýrských problémů.

Sylabus

1)Úvod do předmětu. Systémy pro měření a řízení. Binární soustava
2)Senzory a akční členy. Přirozené a unifikované signály
3)Pneumatické obvody. Dvoupolohová a třípolohová regulace
4)Elektrické obvody. Základní elektrotechnické součástky
5)Operační zesilovače. Spojitá regulace. PID regulátor
6)Vzorkování signálu. Filtrace. A/Č převodník, Č/A převodník, PWM
7)Kombinační a sekvenční logické obvody. Sekvenční řízení
8)Klopné obvody. Čítač/časovač, registr
9)Počítač. Jednočipový mikropočítač. Periferie. Sběrnice. RS 232. USB
10)Typy diskrétních regulátorů. Diskrétní PID regulátor
11)Počítačové zpracování obrazu. Barevné modely. Připojení kamer
12)Bezdrátové technologie
13)Robotika
14)Aplikační příklady

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi